Opći uvjeti poslovanja

Označavaju odredbe i uvjete prodaje i slanja pošiljaka iz ovog ugovora i posebne ugovore koji su dogovoreni od strane prodavatelja, naše firme F.P.T. d.o.o.

Ove odredbe primjenjuju se od strane prodavatelja prema kupcu, a odnose se na sve proizvode koji se nude na našoj web stranici: e-dimilica.com

Sve narudžbe smatrati će se kao ponuda kupca prema prodavaču, a prodavač ima pravo da ne prihvati nalog za narudžbu iz bilo kojih razloga.

Kada kupac naruči robu koje trenutno nema na skladištu, biti će pravovremeno obaviješten o tome, te o periodu potrebnom za isporuku pošiljke.

Elektronske cigarete namjenjene su punoljetnim osobama, stoga je potrebna izjava kupca o njegovoj punoljetnosti za isporuku pošiljke. Mlađima od 18 godina nije dozvoljeno prodavati elektronske cigarete.

Cijena svih proizvoda je navedena na našoj web stranici, te kupac prilikom kupnje plaća točan iznos koji je naveden ili u slučaju dostave posebno se plača poštarina.

Prodavač zadržava pravo da po potrebi ažurira cijene svojih proizvoda. U trenutku kada kupac da nalog za isporuku robe plaća cijenu koja je u tom trenutku bila zabilježena, kako nebi bilo nikakve štete za kupca.

Prilikom primitka robe kupac je dužan pregledati pošiljku i u roku od 5 radnih dana obavjestiti prodavača o eventualnim oštećenjima prilikom transporta, ako to ne učini u navedenom roku, prodavač će smatrati da je roba prihvaćena.

U slučaju kršenja ovih uvjeta od prodavača, te kod nastale štete kupca pravna traženja biti će ograničena na vrijednost slane pošiljke, te prodavač neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak robe.

Prodavatelj ima pravo u bilo kojem trenutku nadopuniti ove uvjete u skladu sa zakonom Republike Hrvatske, kako su ujedno napisani i navedeni uvjeti.

List with onlain bookmakersGBETTING